• Image 02

    Η καρδιά της Ρούμελης

    της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!

  • Image 03

    *Το γεφύρι της Βίνιανης

  • Image 04
Καλώς ήλθατε στο Δήμο Αγράφων!

Σας καλωσορίζουμε στη νέα δυναμική ιστοσελίδα του Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας, μέσω της οποίας επιχειρούμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες του Δήμου μας προς τους δημότες, να παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον επισκέπτη μας, καθώς και να προβάλλουμε το μοναδικό φυσικό κάλλος, τα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία του τόπου μας.
Ο Δήμος Αγράφων αποτελεί τον πιο ορεινό Δήμο της Ελλάδας και βρίσκεται στην καρδιά της Ρούμελης, της φύσης, της ιστορίας και της παράδοσης.
Πρόκειται για τον πιο καθαρό τόπο της πατρίδας μας σύμφωνα με την UNESCO και μια από τις πιο καθαρές περιοχές της Ευρώπης σε καθαρότητα φυσικού περιβάλλοντος. Μια περιοχή που διαθέτει τα καθαρότερα νερά σε όλη την Ευρώπη και τον δεύτερο πιο καθαρό ατμοσφαιρικό αέρα. Μέσα από την ιστοσελίδα μας, στοχεύουμε στη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, στην καλύτερη πληροφόρηση και στη διευκόλυνση των πολιτών μας, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα και τους τρόπους εξυπηρέτησης που μας προσφέρει πλέον η σύγχρονη τεχνολογία.
Ο επισκέπτης του Δήμου μας θα βρει την πληροφόρηση που χρειάζεται καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, για τα φιλόξενα και πανέμορφα χωριά μας, τα δάση μας, τις βουνοκορφές μας, τη γαλαζοπράσινη λίμνη μας (Κρεμαστών), τους ποταμούς μας (Αγραφιώτης, Αχελώος, Ταυρωπός), τα φαράγγια μας, τα τοπικά προϊόντα και τη διαμονή.
Στο εγχείρημά μας αυτό θέλουμε οι πολίτες των Αγράφων να είναι ενεργό κομμάτι του ώστε να το βελτιώνουμε, να το τροφοδοτούμε και να το εξελίσσουμε συνεχώς.

Ενημέρωση Δημοτών

Prev Next

Πρόσκληση στην 12η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κερασοχώρι στις τριάντα (30) του μηνός Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Διαβάστε περισσότερα...

Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Τροφίμων, Ειδών Παντοπωλείου και Γάλακτος Δ.Ε. Βίνιανης

Ο Αντιδήμαρχος Αγράφων διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές των τεχνικών προδιαγραφών για  τις ομάδες Α και Δ και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης για τις ομάδες Γ και Ε την ημέρα της παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.975,96 με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα...

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Τροφίμων, Ειδών Παντοπωλείου και Γάλακτος Δ.Ε. Απεραντίων

Ο Αντιδήμαρχος Αγράφων διακηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές των τεχνικών προδιαγραφών για  τις ομάδες Α, Δ, και ΣΤ και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης για τις ομάδες Β, Γ και Ε την ημέρα της παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.474,65 με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ  ΑΓΡΑΦΩΝ

Ανακοινώνει

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Αγράφων, που εδρεύει στο Κερασοχώρι Ευρυτανίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Διαβάστε περισσότερα...

Διακήρυξη Μίσθωσης μηχανημάτων για καθαρισμό δρόμων της Δ.Ε. Φραγκίστας

Ο Δήμος Αγράφων προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά είδος μηχανήματος για την: «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό δρόμων της Δ.Ε.  Φραγκίστας» όπως προδιαγράφεται στα οικεία τεύχη της εγκεκριμένης από τις αρμόδιες αρχές μελέτης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 34.501,50 € με το Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα...

Διακήρυξη Μίσθωσης μηχανημάτων για καθαρισμό δρόμων της Δ.Ε. Βίνιανης

Ο Δήμος Αγράφων προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά είδος μηχανήματος για την: «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό δρόμων της Δ.Ε.  Βίνιανης» όπως προδιαγράφεται στα οικεία τεύχη της εγκεκριμένης από τις αρμόδιες αρχές μελέτης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 34.501,50€ με το Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα...

Διακήρυξη Μίσθωσης μηχανημάτων για καθαρισμό δρόμων της Δ.Ε. Ασπροποτάμου

Ο Δήμος Αγράφων προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά είδος μηχανήματος για την «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό δρόμων της Δ.Ε.  Ασπροποτάμου» όπως προδιαγράφεται στα οικεία τεύχη της εγκεκριμένης από τις αρμόδιες αρχές μελέτης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 47.970,00 € με το Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα...

Διακήρυξη Μίσθωσης μηχανημάτων για καθαρισμό δρόμων της Δ.Ε. Απεραντίων

Ο Δήμος Αγράφων προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά είδος μηχανήματος για την: «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό δρόμων της Δ.Ε.  Απεραντίων» όπως προδιαγράφεται στα οικεία τεύχη της εγκεκριμένης από τις αρμόδιες αρχές μελέτης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 42.127,50€ με το Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα...

Διακήρυξη Μίσθωσης μηχανημάτων για καθαρισμό δρόμων της Δ.Ε. Αγράφων

Ο Δήμος Αγράφων προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά είδος μηχανήματος για την: «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό δρόμων της Δ.Ε.  Αγράφων» όπως προδιαγράφεται στα οικεία τεύχη της εγκεκριμένης από τις αρμόδιες αρχές μελέτης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 67.896,00 € με το Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα...

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ (24-11-2015) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ.

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα...

Διανομή Ρυζιού σε δικαιούχους του προγράμματος ¨Δωρεάν Διανομή Τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε. για το έτος 2013¨

Ανακοινώνεται στους Δημότες μας, ότι ο Δήμος Αγράφων παρέλαβε 12 τόνους ρύζι, που αφορούσε στο πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε. για το έτος 2013.

Διαβάστε περισσότερα...

Ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής στην Ημερίδα Ενημέρωσης Δυνητικών Δικαιούχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

Στο Καρπενήσι μετέβη χθές ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής προκειμένου να συμμετάσχει στην ημερίδα ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΠΣτΕ) 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα...

Στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ευρυτανίας ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής

Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου  πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ευρυτανίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με θέμα την αντιμετώπιση καταστροφών λόγω κακοκαιρίας, πυρκαγιών  αλλά και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων.

Διαβάστε περισσότερα...

Το 1ο θεματικό εργαστήρι στο Δήμο Αγράφων για την προώθηση της Απασχόλησης στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας

Το 1ο θεματικό εργαστήρι σχετικά με δράσεις για την προώθηση της Απασχόλησης πραγματοποίησε την περασμένη Παρασκευή ο Δήμος Αγράφων και η Α.Σ. Ευρυτανία «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση», στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Κερασοχώρι.

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων, την του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση στην 29η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 να παραβρεθείτε στην Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στο Κερασοχώρι, στις είκοσι οκτώ (28) Νοεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο για παρακολούθηση των νέων προγραμμάτων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αγράφων

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) Δήμου Αγράφων  ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι προγραμματίζει να υλοποιήσει τα ακόλουθα δωρεάν εκπαιδευτικά προγράµµατα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων Εθνικής Εµβέλειας των Κ∆ΒΜ κατά την χειμερινή  εκπαιδευτική περίοδο έτους 2015 στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Διαβάστε περισσότερα...

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ (22-11-2015) ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΑ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΝΟΤΙΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ.

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση στην 28η Έκτακτη-Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 να παραβρεθείτε στην Έκτακτη- Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στο Κερασοχώρι, στις είκοσι (20) Νοεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση συμμετοχής στο 1ο θεματικό εργαστήρι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης "Ευρυτανία: Πρωτοβουλία για την Απασχόληση - Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία"

Ο Δήμαρχος Αγράφων κ.Θεόδωρος Μπαμπαλής και ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης "Ευρυτανία: Πρωτοβουλία για την Απασχόληση - Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία", κ. Λεωνίδας Φάκας, σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στο 1ο θεματικό εργαστήρι (workshop) με τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς, της δράσης "Δικτύωση φορέων στα πλαίσια του έργου (μεταξύ των εταίρων, με τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς και με άλλες Α.Σ.)", που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κερασοχώρι. Ώρα έναρξης: 11:00

Διαβάστε περισσότερα...

Η Λίμνη Κρεμαστών θα δώσει ζωή στον τόπο μας

Ο Δήμος Αγράφων συμμετέχει, μεταξύ άλλων, στο Δίκτυο πόλεων με λίμνες μέσω του εκπροσώπου του, Δημάρχου κ. Μπαμπαλή Θεόδωρου. Η συνεισφορά που μπορεί να έχει η λίμνη των Κρεμαστών στην ανάπτυξη και ανάδειξη του Δήμου Αγράφων είναι τεράστια, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της λίμνης ανήκει σε αυτόν. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα Δημόσια ανοικτά δεδομένα του ΥΠΕΧΩΔΕ :

Διαβάστε περισσότερα...

Ένα ακόμα έργο ΕΣΠΑ στο "οπλοστάσιο" του Δήμου Αγράφων

Ξεκίνησαν οι εργασίες, στο Κυπαρίσσι Πρασιάς , για τη διεκπεραίωση του έργου ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΩΡΟ "ΤΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ" . Μεγάλο μέρος του έργου θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2015 και η τελική του παράδοση αναμένεται  το 2016.

Διαβάστε περισσότερα...

Τέλος στην εγκατάλειψη και υποβάθμιση της περιουσίας του Δήμου Αγράφων

Με έκπληξή μας διαπιστώσαμε, στα πλαίσια της σύνταξης του περιουσιολογιου του Δήμου μας, ότι έχουν εγκριθεί διαγράμματα χωροθέτησης αιολικών πάρκων στο λιβάδι ‘’προσηλιάκον’’, έκτασης 8000 στρ. ιδιοκτησίας του Δήμου Αγράφων. Η εν λόγω έκταση αποτελούσε ανέκαθεν ιδιοκτησία του Δήμου μας και αναγνωρίστηκε από το Ελληνικό Δημόσιο με διαχρονικές πράξεις.

Διαβάστε περισσότερα...

Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου: "Βελτίωση του αποχετευτικού Δικτύου Τ.Κ. Ανατολικής Φραγκίστας"

Ο Δήμος Αγράφων διακηρύττει ότι την 24η του μηνός  Νοεμβρίου  του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγράφων στη Δυτική Φραγκίστα Ευρυτανίας, θα διεξαχθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με το σύστημα: : προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους του Ν. 4281/2014, Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΑΝ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση στην 1η Τακτική Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 να παραβρεθείτε στην Τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στο Κερασοχώρι, στις δεκαέξι  (16) Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη στο μοναδικό θέμα:

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση στην 26η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 να παραβρεθείτε στην Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στο Κερασοχώρι, στις δεκαέξι (16) Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Διαβάστε περισσότερα...

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Τροφίμων, Ειδών Παντοπωλείου και Γάλακτος Δ.Ε. Βίνιανης

Ο Αντιδήμαρχος Αγράφων διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές των τεχνικών προδιαγραφών για  τις ομάδες Α, Δ, και ΣΤ και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης για τις ομάδες Β, Γ και Ε την ημέρα της παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενδεικτικού προϋπολογισμού 25.529,70 με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα...

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Τροφίμων, Ειδών Παντοπωλείου και γάλακτος Δ.Ε. Απεραντίων

Ο Αντιδήμαρχος Αγράφων διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές των τεχνικών προδιαγραφών για  τις ομάδες Α, Δ, και ΣΤ και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης για τις ομάδες Β, Γ και Ε την ημέρα της παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.474,65 με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση στην 26η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 να παραβρεθείτε στην Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στο Κερασοχώρι, στις εννέα (09) Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση στην 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 να παραβρεθείτε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στο Κερασοχώρι, στις εννέα (09) Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Διαβάστε περισσότερα...

Σε λειτουργία η νέα επίσημη δυναμική Ιστοσελίδα του Δήμου Αγράφων

Η ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrafa.gr τέθηκε σε λειτουργία και αποτελεί τη νέα επίσημη διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης και διαφάνειας του Δήμου Αγράφων, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αγράφων κ. Θεόδωρου Μπαμπαλή και της Δημοτικής Αρχής.
Ο Δήμαρχος Αγράφων μέσα από μήνυμά του χαρακτηριστικά αναφέρει:

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση στην 25η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 να παραβρεθείτε στην Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στο Κερασοχώρι, στις δύο (02) Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Διαβάστε περισσότερα...

Εκδηλώσεις στη μνήμη των πεσόντων Αγραφιωτών σε κάθε Δημοτική Ενότητα του Δήμου Αγράφων

Στην πλατεία Κερασοχωρίου πραγματοποιήθηκε σήμερα, εκδήλωση τιμής στους πεσόντες Αγραφιώτες κατά το έπος 1940 – 1941 με αφορμή τον εορτασμό του «ΟΧΙ».
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έπειτα από την επιμνημόσυνη δέηση που πραγματοποιήθηκε, περιλάμβανε την εκφώνηση ονομάτων των πεσόντων Αγραφιωτών κατά το έπος 1940-1941 από μαθήτρια Γυμνασίου, ενώ στη συνέχεια ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής κατέθεσε

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Αγράφων Νομού Ευρυτανίας, πρόκειται να προβεί στην " ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ " ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.500,00€, σύμφωνα με την από 9/10/2015 συνημμένη μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας.

Διαβάστε περισσότερα...

Συμμετοχή Δημάρχου Αγράφων κ. Θεόδωρου Μπαμπαλή και Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου στο Πανελλαδικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων

Στα Καμένα Βούρλα μετέβησαν σήμερα ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής  και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Γεώργιος Κίτσιος και κ. Αποστόλης Μάκκας, προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης που διοργάνωσε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), με την υποστήριξη του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και της ΕΕΤΑΑ.

Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)» Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Η Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας με επικεφαλής εταίρο την Π.Ε. Ευρυτανίας, γνωστοποιεί σε όλους τους μόνιμους κατοίκους της Ευρυτανίας ότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των ωφελούμενων και των απορριφθέντων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα:

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση στην 11η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κερασοχώρι στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Οκτωβρίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Διαβάστε περισσότερα...

Ανοικτή Πρόσκληση - Πρόγραμμα εορτασμού 28ης Οκτωβρίου στο Δήμο Αγράφων

Μνημόσυνο των Ηρωικά Πεσόντων Αγραφιωτών κατά το έπος του 1940 - 1941


Ανήμερα της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της επιμνημόσυνης δέησης στην Πλατεία του Κερασοχωρίου «Κώστας Βελής», θα διαβαστούν τα ονόματα των ηρωικά πεσόντων Αγραφιωτών κατά το έπος του 1940-41, όπως έχουν καταγραφεί στο βιβλίο του Κων/νου Παπαδόπουλου «Νεκροί και Μνήμες».

Διαβάστε περισσότερα...

Συγκρότηση και ορισµός Μελών Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (Ο∆Ε) στο πλαίσιο της εφαρµογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) µε τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»
2. Τις περ. δ’ και θ’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 σύµφωνα µε τις οποίες ο ∆ήµαρχος είναι προϊστάµενος των υπηρεσιών του ∆ήµου και συνιστά οµάδες εργασίας και οµάδες διοίκησης έργου.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δηµοτικού προϋπολογισµού, δεδοµένου ότι η Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζηµίωση.

Διαβάστε περισσότερα...

Αντιγριπικός Εμβολιασμός στο Δήμο Αγράφων

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Κέντρου Υγείας Δυτικής Φραγκίστας, τη Δευτέρα 19/10/2015 θα διενεργηθούν αντιγριπικοί εμβολιασμοί στις Τοπικές Κοινότητες Βαλαώρα και Τοπόλιανα, ενώ την Τρίτη 20/10/2015 στις Τοπικές Κοινότητες Ραπτόπουλο και Γρανίτσα από τον Γενικό Ιατρό του Π.Π.Ι. Γρανίτσας κ. Τσίγκα Παναγιώτη και την Επισκέπτρια Υγείας του ΠΕΔΥ Κέντρου Υγείας Δυτικής Φραγκίστας Ροδίτου Παρασκευή.

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση στην 24η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 να παραβρεθείτε στην Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στο Κερασοχώρι, στις δεκαέξι (16) Οκτωβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Διαβάστε περισσότερα...

Ενημέρωση σχετικά με το πόρισμα της ΕΔΕ για το έλλειμα στο ταμείο του Δήμου

Με αφορμή τα ερωτήματα των δημοτών μας και των τοπικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που αφορούν στο θέμα του πορίσματος της ΕΔΕ (Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης) σχετικά με το έλλειμμα που διαπιστώθηκε στο ταμείο του Δήμου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εντός των επόμενων ημερών και μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε, θα δοθούν οι κλήσεις για απολογία όλων των άμεσα εμπλεκομένων σε ότι αφορά στον πειθαρχικό τομέα και πάντα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα...
Rain

14°C

Άγραφα

Rain

Υγρασία: 100%

Άνεμος: 14.48 km/h

Mostly Cloudy

14°C

Γρανίτσα

Mostly Cloudy

Υγρασία: 88%

Άνεμος: 24.14 km/h

Mostly Cloudy

14°C

Ραπτόπουλο

Mostly Cloudy

Υγρασία: 88%

Άνεμος: 24.14 km/h

Ψιλόβροχο

14°C

Κερασοχώρι

Ψιλόβροχο

Υγρασία: 100%

Άνεμος: 0 km/h

Ψιλόβροχο

14°C

Δ. Φραγκίστα

Ψιλόβροχο

Υγρασία: 100%

Άνεμος: 0 km/h