ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Α/Α

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1

Αγράφων

Γατής Δημήτριος του Κωνσταντίνου

6972468897

2

Αν. Φραγκίστας

Λάμπρου Ιωάννης του Σωτηρίου

6978331897

3

Βαλαώρας

Κουτσοκώστας Θεόδωρος του Δημητρίου

6932532971

4

Βούλπης

Νιαβής Κωνσταντίνος του Δημητρίου

6972217531

5

Βραγγιανών

Παρθένης Ιωάννης του Ανδρέα

6978958800

6

Γρανίτσας

Ζαχαράκης Ανδρέας του Παναγιώτη

6970653745

7

Δάφνης

Γκαλιμάνης Κωνσταντίνος του Ευθυμίου

6977199669

8

Δυτ. Φραγκίστας

Περούλας Γεώργιος του Ευαγγέλου

6979543489

9

Επινιανών

Γαντζούδης Κωνσταντίνος του Βελλισσαρίου 

6972330058

10

Κέδρων

Βασιλείου Γεώργιος του Βασιλείου

6972890126

11

Κερασοχωρίου

Μαρούλη Μαρία του Γεωργίου

6972740936

12

Λεπιανών

Γεωργάκης Παναγιώτης του Δημητρίου

6972089721

13

Λημερίου

Κονιαβίτης Κωνσταντίνος του Σταύρου

6972151535

14

Λιθοχωρίου

Νιάφας Ανδρέας του Κωνσταντίνου

6978713410

15

Νέου Αργυρίου

Μώκας Παναγιώτης του Χρήστου

6986692773

16

Παλαιοκατούνας

Γκούρλιας Θωμάς του Κωνσταντίνου

6977937848

17

Παλαιοχωρίου

Κοντοβάς Δημήτριος του Βασιλείου

6978331608

18

Πρασιάς

Ντασιώτης Θωμάς του Γεωργίου

6977701560

19

Ραπτοπούλου

Παπαδήμος Λάμπρος του Δημητρίου

6977701558

20

Τοπολιάνων

Καραμπά Σοφία του Θωμά

6989151712

21

Τριποτάμου

Μπατσούλας Πέτρος του Κωνσταντίνου

6978331705

22

Τροβάτου

Τσιτσικάος Χρήστος του Επαμεινώνδα

6973458279

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

23

Αγ. Δημητρίου

Τάκης Κωνσταντίνος του Δημητρίου

6973453562

24

Βίνιανης

Μαντής Παντελής του Τριαντάφυλλου

6987874290

25

Επισκοπής

Φεγγούλης Ευάγγελος του Γεωργίου

6980840660

26

Μαραθιά

Τσέλος Βασίλειος του Σπυρίδωνος

6974114496

27

Μαράθου

Μπαλωμένος Παύλος του Κωνσταντίνου

6976616354

28

Μαυρομμάτας

Ζανιάς Παναγιώτης του Ευαγγέλου

6946864069

29

Μοναστηρακίου

Τόλης Βασίλειος του Στεφάνου

6974482379

30

Σιβίστας

Σκεπετάρης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου

6976571672

31

Τριδένδρου

Πεσλής Βασίλειος του Λάμπρου

6979838043

32

Χρύσως

Καρανίκας Ηλίας του Αντωνίου

6976488026

 

Άρθρο 80

1) Πρόεδρος συμβουλίου και εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Πρόεδρος του συμβουλίου τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού στην τοπική κοινότητα που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση της ανακήρυξης.

2) Αν η θέση του προέδρου του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας ή του εκπροσώπου τοπικής κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, τη θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος σε σταυρούς προτίμησης στην τοπική κοινότητα. Ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας είναι μέλος του τοπικού συμβουλίου και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του.

3) Ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας μετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη τοπική κοινότητα.

4) Στον πρόεδρο του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας και στον εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας παρέχονται από το δήμο έξοδα κίνησης, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΙΝΗΤΟ

ΑΞΙΩΜΑ (*)

1

ΓΑΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6972468897

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2

ΧΟΝΤΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

 6978024000

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

3

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΙΝΗΤΟ

ΑΞΙΩΜΑ (*)

1

ΛΑΜΠΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

6978331897

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2

ΛΑΜΠΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

3

ΜΗΤΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6979228557

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΑΩΡΑΣ 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΙΝΗΤΟ

ΑΞΙΩΜΑ (*)

1

ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

6932532971

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2

ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6983675566

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

3

ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ

ΜΑΡΚΟΣ

6986979971

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΙΝΙΑΝΗΣ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΙΝΗΤΟ

ΑΞΙΩΜΑ (*)

1

ΜΑΝΤΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

6987874290

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΠΗΣ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΙΝΗΤΟ

ΑΞΙΩΜΑ (*)

1

ΝΙΑΒΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

6972217531

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2

ΓΕΡΟΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΓΓΙΑΝΩΝ 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΙΝΗΤΟ

ΑΞΙΩΜΑ (*)

1

ΠΑΡΘΕΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

6978958800

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2

ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6972939002

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

3

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ

 ΑΓΓΕΛΙΚΗ

6976649532

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΙΝΗΤΟ

ΑΞΙΩΜΑ (*)

1

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

6970653745

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6978995186

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΙΝΗΤΟ

ΑΞΙΩΜΑ (*)

1

ΓΚΑΛΙΜΑΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

6977199669

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2

ΚΑΡΥΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6978011827

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

3

ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6978396630

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ  

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΙΝΗΤΟ

ΑΞΙΩΜΑ (*)

1

ΠΕΡΟΥΛΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6972280446

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2

ΣΑΛΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6970653843

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

3

ΚΑΒΑΛΑΡΗ

ΕΥΘΥΜΙΑ

6984448270

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΙΝΗΤΟ

ΑΞΙΩΜΑ (*)

1

ΑΒΡΑΜΠΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

6977353659

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2

ΑΡΩΝΙΑΔΑ

ΟΥΡΑΝΙΑ

6976649532

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΔΡΩΝ 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΙΝΗΤΟ

ΑΞΙΩΜΑ (*)

1

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6972890126

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2

ΠΕΤΣΑΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΣ

6973667633

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

3

ΚΟΤΟΥΛΑ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

6972541551

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ  

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΙΝΗΤΟ

ΑΞΙΩΜΑ (*)

1

ΜΑΡΟΥΛΗ

ΜΑΡΙΑ

6972740936

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2

ΚΟΣΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

3

ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6983195170

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΠΙΑΝΩΝ  

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΙΝΗΤΟ

ΑΞΙΩΜΑ (*)

1

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6972089721

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2

ΝΤΟΚΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

3

ΓΑΤΣΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ

2237061262

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΗΜΕΡΙΟΥ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΙΝΗΤΟ

ΑΞΙΩΜΑ (*)

1

ΚΟΝΙΑΒΙΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

6972151535

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

6977894848

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

3

ΚΟΝΙΑΒΙΤΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

6972373914

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΘΟΧΩΡΙΟΥ 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΙΝΗΤΟ

ΑΞΙΩΜΑ (*)

1

ΝΙΑΦΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

6978713410

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2

ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

6977889750

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

3

ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΈΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΙΝΗΤΟ

ΑΞΙΩΜΑ (*)

1

ΜΩΚΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6986692773

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2

ΤΣΙΑΜΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

6977700150

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

3

ΚΟΥΛΤΟΥΚΗΣ

ΑΥΓΕΡΗΣ

6973712815

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΙΝΗΤΟ

ΑΞΙΩΜΑ (*)

1

ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ

ΘΩΜΑΣ

6977937848

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2

ΚΟΥΡΟΣ

ΘΩΜΑΣ

6974926480

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

3

ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6974550217

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΙΝΗΤΟ

ΑΞΙΩΜΑ (*)

1

ΚΟΝΤΟΒΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6978331608

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2

ΜΑΚΡΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ

6948631372

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

3

ΓΙΟΛΔΑΣΗ

ΜΑΡΙΑ

6946451485

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΣΙΑΣ  

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΙΝΗΤΟ

ΑΞΙΩΜΑ (*)

1

ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ

ΘΩΜΑΣ

6977701560

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2

ΧΡΥΣΑΦΟΓΕΩΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6973382508

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

3

ΠΑΠΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6944382348

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ  

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΙΝΗΤΟ

ΑΞΙΩΜΑ (*)

1

ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ

6977701558

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2

ΞΥΡΑΦΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

6976087442

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

3

ΛΟΖΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

6981470470

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΟΛΙΑΝΩΝ  

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΙΝΗΤΟ

ΑΞΙΩΜΑ (*)

1

ΚΑΡΑΜΠΑ

ΣΟΦΙΑ

6989151712

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2

ΠΑΖΙΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ

 

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

3

ΡΟΠΟΔΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ  

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΙΝΗΤΟ

ΑΞΙΩΜΑ (*)

1

ΜΠΑΤΣΟΥΛΑΣ

ΠΕΤΡΟΣ

6978331705

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2

ΧΑΡΑΜΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

3

ΚΑΖΑΚΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ

6977038204

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΒΑΤΟΥ  

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΙΝΗΤΟ

ΑΞΙΩΜΑ (*)

1

ΤΣΙΤΣΙΚΑΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

6973458279

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

6977734991

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

3

ΜΥΛΩΝΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

6976649532

Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΙΝΗΤΟ

ΑΞΙΩΜΑ (*)

1

ΣΦΗΚΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6987991882

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΙΝΗΤΟ

ΑΞΙΩΜΑ (*)

1

ΦΕΓΓΟΥΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

6980840660

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΑΘΙΑ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΙΝΗΤΟ

ΑΞΙΩΜΑ (*)

1

ΤΣΕΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

6974114496

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΑΘΟΥ 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΙΝΗΤΟ

ΑΞΙΩΜΑ (*)

1

ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ

6945117530 6976616354

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΣ  

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΙΝΗΤΟ

ΑΞΙΩΜΑ (*)

1

ΖΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6946864069

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΙΝΗΤΟ

ΑΞΙΩΜΑ (*)

1

ΤΟΛΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

6974482379

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΒΙΣΤΑΣ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΙΝΗΤΟ

ΑΞΙΩΜΑ (*)

1

ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

6976571672

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΔΕΝΔΡΟΥ 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΙΝΗΤΟ

ΑΞΙΩΜΑ (*)

1

ΠΕΣΛΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

6979838043

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΥΣΩΣ 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΙΝΗΤΟ

ΑΞΙΩΜΑ (*)

1

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ

ΗΛΙΑΣ

6976488026

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!