Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017 14:43

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Καταβολή μισθώματος από τους κτηνοτρόφους

Παρακαλούνται οι κτηνοτρόφοι στους οποίους έγινε κατανομή επιλέξιμης βοσκήσιμης έκτασης στο Δήμο Αγράφων για το έτος 2016 να προσέλθουν στο Δήμο  μέχρι 30/6/2017 ( εργάσιμες ημέρες και ώρες  )για να ενημερωθούν ενυπόγραφα και παραλάβουν τα σχετικά παραστατικά προκειμένου να τακτοποιήσουν εμπρόθεσμα (30-6-2017) την οφειλή τους

Παρακαλούνται οι κτηνοτρόφοι στους οποίους έγινε κατανομή επιλέξιμης βοσκήσιμης έκτασης στο Δήμο Αγράφων για το έτος 2016 να προσέλθουν στο Δήμο  μέχρι 30/6/2017 ( εργάσιμες ημέρες και ώρες  )για να ενημερωθούν ενυπόγραφα και παραλάβουν τα σχετικά παραστατικά προκειμένου να τακτοποιήσουν εμπρόθεσμα (30-6-2017) την οφειλή τους προς την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα καταθέτοντας στον αντίστοιχο Λογαριασμό  το ανάλογο μίσθωμα.

Επισημαίνεται ότι μη καταβολή βεβαιωμένης οφειλής έχει σαν συνέπεια  την ανάκληση κατανομής βοσκοτόπων για το έτος 2018.Οι κτηνοτρόφοι στους οποίους έχει κατανεμηθεί επιλέξιμη έκταση βοσκήσιμης γαίας στην περιφέρεια άλλων Δήμων πρέπει να απευθύνονται στους αντίστοιχους δήμους .

Τηλ. Επικοινωνίας : 2237351316

 

 

 

 

Κερασοχώρι 20/6/2017

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!