Δευτέρα, 06 Νοεμβρίου 2017 12:35

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΩΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ : Αναβολή της 31ης Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Η προγραμματισμένη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη  07/11/2017 και ώρα 13:00, αναβάλλεται, λόγω του αιφνίδιου θανάτου του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου της Δ.Ε. Βίνιανης του Δήμου μας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου) στις οκτώ(8) Νοεμβρίου 2017 στο Κερασοχώρι ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιλάμβανε η αρίθμ. 8850/03-11-2017 πρόσκλησή μας.

 

        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

      ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!