Ανακοινώσεις

Ο Δήμος Αγράφων αποφάσισε σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ Ν. Ευρυτανίας, την αλλαγή δρομολογίου προκειμένου να εξυπηρετηθούν με το καλύτερο τρόπο οι δημότες.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η αλλαγή του δρομολογίου που γίνεται κάθε Τρίτη από Ραπτόπουλο προς Καρπενήσι, να διέρχεται πλέον από τα χωριά Νέο Αργύρι, Τοπόλιανα, Βαλαώρα, Χρύσοβα και Λογγίτσι και όχι Βούλπη, Παλαιοκατούνα που ήταν μέχρι τώρα.

Σχετικά με την τοποθέτηση προσωπικού Δήμου Αγράφων στις οργανικές μονάδες του ΟΕΥ (ΦΕΚ  1895/τ.Β./29-08-2011), ο Δήμαρχος Αγράφων έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις της παρ.1 περ. δ΄ του άρθρου 58  «Αρμοδιότητες του Δημάρχου»  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 «Ειδικές ρυθμίσεις» του Ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α΄/09.08.2010)
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 254 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010).
  4. Τον σε ισχύ Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγράφων (ΦΕΚ 1895/τ.Β./29-08-2011)
  5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες λειτουργίας του Δήμου και το υπάρχον προσωπικό.  
Την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 στο Κέντρο Υγείας Δυτ. Φραγκίστας θα λειτουργήσουν τακτικά ιατρεία με ειδικευμένους ιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας του Νοσοκομείου Καρπενησίου. Οι ειδικότητες είναι οι εξής:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων της υπ' αριθμ. ΣΟΧ1/2017 ανακοίνωσης μέχρι την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017.

Σχετικά με τη διανομή των τροφίμων και τους ωφελούμενους-δικαιούχους του προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους) οφείλουμε να διευκρινίσουμε τα εξής προς ενημέρωση των συνδημοτών μας:

1) Η διανομή των τροφίμων πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Αγράφων την Τρίτη 4/4/2017 σε όλες τις δημοτικές ενότητες, πλην ελαχίστων περιπτώσεων, βάσει των αιτήσεων που είχαν υποβάλει οι ενδιαφερόμενοι το έτος 2015 (φορολογικό έτος 2014).

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!