Ανακοινώσεις

ΘΕΜΑ: Αναβολή και μετάθεση ώρας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΣΧΕΤ:     Η  αριθμ. 8149/12-10-2017 πρόσκλησή μας.

            

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 3 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ (ΑΔΣ: 1-4/31-01-2015)  σύμφωνα με τις οποίες:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:

  1. Το άρθρο 76 του Ν.3852/2010
  2. Το γεγονός ότι η θητεία τους επιτροπής διαβούλευσης που συγκροτήθηκε με την αριθ. 83/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων, λήγει στις 30/04/2017
  3. Το γεγονός ότι στην με αριθ. 1919/27.3.2017 πρόσκληση του Δημάρχου δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από κανένα φορέα ή δημότη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Αγράφων ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31.07.2017) δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του Δήμου και τα νομικά πρόσωπά του να ρυθμίσουν έως και σε εκατό μηνιαίες δόσεις, τις οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου (31-7-2017).

Α. Οι οφειλές αυτές μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του Δήμου (Γραφείο Εσόδων), να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις νόμιμες προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους ως εξής:
Παρασκευή, 04 Αυγούστου 2017 14:26

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Στάσιμο Εμπόριο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Αγράφων πρόκειται να προβεί στην ανανέωση και έκδοση αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου, πέντε (5) εμπορικές άδειες και πέντε (5) για καντίνες σύμφωνα με το Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/15-5-2014).
Οι ομάδες που θα συμμετέχουν τελικά στο τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5 του Δήμου Αγράφων  είναι οι εξής: Αμπαλιακός, Βούλπη,  Kourayo Vallecano, Λημέρι, Νεολέρα, Ραπτόπουλο, Ροζ φλαμίνγκο
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Γρηγόρης Παπαθανάσης τηλ:6976032142)

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!