Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017 14:48

Διοργάνωση Τουρνουά 5Χ5

Ο Δήμος Αγράφων στα πλαίσια των αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων του θα προβεί στη διοργάνωση τουρνουά ποδοσφαίρου 5χ5 το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου. Κάθε χωριό ή ομάδα που θέλει να συμμετάσχει θα συγκροτεί μια ομάδα από 5 έως 10 παίκτες και θα δηλώνει συμμετοχή.
Παρακαλούνται οι κτηνοτρόφοι στους οποίους έγινε κατανομή επιλέξιμης βοσκήσιμης έκτασης στο Δήμο Αγράφων για το έτος 2016 να προσέλθουν στο Δήμο  μέχρι 30/6/2017 ( εργάσιμες ημέρες και ώρες  )για να ενημερωθούν ενυπόγραφα και παραλάβουν τα σχετικά παραστατικά προκειμένου να τακτοποιήσουν εμπρόθεσμα (30-6-2017) την οφειλή τους

Ο Δήμος Αγράφων αποφάσισε σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ Ν. Ευρυτανίας, την προσθήκη δρομολογίων προκειμένου να εξυπηρετηθούν με το καλύτερο τρόπο οι δημότες.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε ότι από Τετάρτη 14/06/2017 και κάθε Τετάρτη, ξεκινάει το δρομολόγιο Μαυρομάτα – Βίνιανη – Μαυρομάτα.

Επίσης, από Πέμπτη 15/06/2017 και κάθε Πέμπτη, ξεκινάει το δρομολόγιο Τριπόταμος – Τσούκα – Τριπόταμος.

Ο Δήμος Αγράφων αποφάσισε σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ Ν. Ευρυτανίας, την αλλαγή δρομολογίου προκειμένου να εξυπηρετηθούν με το καλύτερο τρόπο οι δημότες.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η αλλαγή του δρομολογίου που γίνεται κάθε Τρίτη από Ραπτόπουλο προς Καρπενήσι, να διέρχεται πλέον από τα χωριά Νέο Αργύρι, Τοπόλιανα, Βαλαώρα, Χρύσοβα και Λογγίτσι και όχι Βούλπη, Παλαιοκατούνα που ήταν μέχρι τώρα.

Σχετικά με την τοποθέτηση προσωπικού Δήμου Αγράφων στις οργανικές μονάδες του ΟΕΥ (ΦΕΚ  1895/τ.Β./29-08-2011), ο Δήμαρχος Αγράφων έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις της παρ.1 περ. δ΄ του άρθρου 58  «Αρμοδιότητες του Δημάρχου»  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 «Ειδικές ρυθμίσεις» του Ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α΄/09.08.2010)
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 254 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010).
  4. Τον σε ισχύ Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγράφων (ΦΕΚ 1895/τ.Β./29-08-2011)
  5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες λειτουργίας του Δήμου και το υπάρχον προσωπικό.  

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!