Στο Δήμο Αγράφων λειτουργούν πέντε (5) ληξιαρχεία με χωρική αρμοδιότητα την αντίστοιχη Δημοτική Ενότητα:

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Αγράφων

Ληξίαρχος: Νικόλαος Μπαλωμένος (Τηλ.: 2237350900, Φαξ: 2237350907)

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων

Ληξίαρχος: Δημήτριος Πεσλής (Τηλ.: 2237350814,Φαξ:2237350823)

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου

Ληξίαρχος: Ελένη Καστανά (Τηλ.: 2237351201, 2237351210)

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης

Ληξίαρχος: Ουρανία Παπαροϊδάμη (Τηλ.: 2237351316,Φαξ:2237351313 )

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας

Ληξίαρχος: Ζαχαροπούλου Παρασκευή (Τηλ.: 2237351100,Φαξ:2237351128)

Στο ληξιαρχείο συντάσσονται ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, βάπτισης γάμου, θανάτου και εκδίδονται αντίγραφά τους.

Δημοτολόγιο

Ο υπάλληλος Δημοτολογίου του Δήμου Αγράφων είναι:

Μαρούλης Νικόλαος (2237351310)

Το Γραφείο Δημοτολογίου μεριμνά για την τήρηση των σχετικών μητρώων και εκδίδει πιστοποιητικά ατομικής και οικογενειακής κατάστασης.

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!